Bênh viện đa khoa Đồng Nai khối B

COTECGROUP, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và COTECLAND cùng nhau góp vốn thành lập “Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” để đầu tư Dự án “Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – giai đoạn 2” theo phương thức xã hội hóa với quy mô 700 giường bệnh cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp theo tiêu chuẩn khách sạn 4-5 sao.

\ Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, được góp vốn thành lập bởi 3 cổ đông:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai góp 40% Vốn điều lệ bằng lợi thế dự án, giá trị thương hiệu và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu;

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (COTECGROUP) góp 42% Vốn điều lệ bằng tiền mặt;

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (COTECLAND) góp 18% Vốn điều lệ bằng tiền mặt.

1.Tư vấn Xây dựng, hoạt động và điều hành bệnh viện theo mô hình kết hợp PPP .
2.Tư vấn và triển khai hệ thống Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện.
3.Tư vấn và triển khai hệ thống máy chủ HPE Proliant
4.Tư vấn và triển khai Hệ thống lưu trữ HPE SAN Storage, Hệ thống HPE Backup.
5.Tư vấn và triển khai hệ thống PACS kết nối hệ thống HIS
6. Tư vấn và triển khai hệ thống Networking bao gồm:
 • Hệ thống cáp truyền dẫn trục chính
 • Hệ thống Cisco Core Switch
 • Chuyển mạch tầng Cisco Distribution Switch
 • Chuyển mạh Cisco Access Layer
 • Hệ thống Cisco Wifi

7. Tư vấn và triển khai hệ thống điện nhẹ bao gồm:

 • Hệ thống Camera,
 • Hệ thống PA (Hệ thống âm thanh công cộng)
 • Hệ thống thiết bị gọi Y tá,
 • Hệ thống xếp hàng thông minh
 • Bãi giữ xe thông minh

8. Tư vấn và triên khai hệ thống Datacenter:

 • Hệ thống sàn nâng

 • Hệ thống chống sét lan truyền trên đường nguồn và tín hiệu,

 • Hệ thống khí khí FM 200,

 • Hệ thống Nguồn UPS,

  Hệ thống điều hòa không khí