Dịch vụ VCDN

Là mạng lưới gồm nhiều máy chủ lưu trữ đặt tại nhiều vị trí địa lý khác nhau, cùng làm việc chung để phân phối nội dung, truyền tải hình ảnh, CSS, Javascript, Video clip, Real-time media streaming, File download,.. đến người dùng cuối.

Cơ chế hoạt động của CDN giúp cho khách hàng truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần họ nhất thay vì phải truy cập vào dữ liệu máy chủ web tại trung tâm dữ liệu.

Các sản phẩm dịch vụ: HTT, VoD, LiveTV

Tăng tốc độ phản hồi websites: Khi sử dụng dịch vụ CDN Việt, tốc độ tải trang web của bạn sẽ được cải thiện vượt trội dù khách hàng truy cập ở bất kì vị trí địa lý nào.

Không yêu cầu phần mềm, không thay đổi source code: Khách hàng không cần cài thêm bất kì phần mềm trên hệ thống hoặc thiết bị cá nhân. Không thay đổi cấu trúc website

Đáp ứng nhu cầu đa dạng về ứng dụng: từ các nhu hỗ trợ tăng tốc web tới những tính năng nâng cao trên truyền hình.

Thanh toán linh hoạt: cơ chế thanh toán linh hoạt, trả tiền theo dung lượng sử dụng