Giải pháp y tế

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện i.Hospital

Với những tính năng ưu việt, giải pháp iHospital đã được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Khuê 2018. Hiện nay, iHospital đã được ứng dụng thành công tại 6 Sở Y tế, hơn 200 bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh ở Việt Nam

Giải pháp quản lý chuỗi Bệnh viện, chuỗi Phòng khám

1. Quản trị thông tin khách hàng, thông tin Nhân viên. 2. Phát hành thẻ thành viên, hỗ trợ thanh toán qua ngân hàng 3. Sử dụng qua ứng dụng Mobile và ứng dụng Web 4. Liên kết giữa các phòng khám và hội sở, với các sở ban ngành Y tế, Bảo Hiểm, Ngân hàng 5. Quản lý chuỗi nhà thuốc 6. Quản lý chuỗi cung ứng, nhà cung cấp

Giải pháp ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thông tin bệnh nhân

![]() Từ trước đến nay, tại bệnh viện đã xảy ra rất nhiều tình trạng như phát nhầm thuốc, vào nhầm phòng, dùng nhầm đồ đạc trang thiết bị*y tế*, thất lạc dụng cụ

Giải pháp Xếp hàng thông minh (AI.QMS)

Bất kể bạn đang quản lý một hệ thống phòng giao dịch ngân hàng, dịch vụ hành chính công, bệnh viện hay chuỗi cửa hàng dịch vụ, Hệ thống xếp hàng tự động iQMS của Healthcare Solution sẽ giúp mang lại trải nghiệm xếp hàng tốt nhất, giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng và nâng cao năng suất làm việc của giao dịch viên

Giải pháp Y tế thông minh

Hầu hết các quốc gia đều phát triển các khái niệm riêng khi đặt câu hỏi “bệnh viện thông minh là gì”. Trong quá trình của cuộc cách mạng công nghệ mới này, người ta đang kết hợp một lượng lớn dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, phương pháp học máy và giải pháp trí tuệ nhân tạo

Nhà tư vấn chuyên nghiệp mô hình PPP

Hợp tác đầu tư bệnh viện theo mô hình PPP là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và Bộ y tế với chính sách động viên các nguồn lực phi nhà nước nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của bệnh nhân

Nhà tư vấn chuyên nghiệp mô hình PPP

Hợp tác đầu tư bệnh viện theo mô hình PPP là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và Bộ y tế với chính sách động viên các nguồn lực phi nhà nước nhằm giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của bệnh nhân