Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể Bệnh viện i.Hospital

  • Phương thức khám chữa bệnh thông minh thông qua ứng dụng công nghệ 4.0: Chatbot thông minh cung cấp thông tin bệnh nhân và đặt lịch khám online;

  • Kiosk thông minh giúp bệnh nhân tự tiếp nhận, thanh toán, tra cứu thông tin, hướng dẫn di chuyển trong BV;

  • Hàng chờ thông minh với khả năng ước lượng thời gian thực hiện và nhắc nhở khi sắp đến lượt; Viện phí thông minh tích hợp thanh toán online;
  • Khám chữa bệnh thông minh thông qua ứng dụng di động và hàng loạt tiện ích hỗ trợ bác sĩ ra toa, tra cứu phác đồ điều trị cho từng bệnh, bệnh án điện tử và chữ ký số hướng đến bệnh viện không giấy

  • Đa nền tảng: windows form, web form, mobile; vận hành trên máy tính để bàn, thiết bị di động…

CSDL: SQL, cho phép chia sẻ dữ liệu y tế mở

  • Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA): Đáp ứng số lượng lớn người dùng cùng lúc mà không làm chậm hệ thống

  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

  • Cho phép tích hợp các trang thiết bị y tế và hệ thống khác như: giám định BHYT, thanh toán online ngân hàng, bệnh án điện tử tập trung, hồ sơ y tế cá nhân toàn quốc thông qua các chuẩn y khoa tại VN và thế giới như HL7, DICOM… và các QĐ 5573, 4210… của Bộ Y tế

  • Đảm bảo chất lượng: ISO 9001:2000, ISO-IEC 27001:2005

Đăng ký khám bệnh: Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký khám bệnh cho một bệnh nhân với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý tiếp nhận bệnh nhân h.MIS là 1 phút. Nếu không có sự hỗ trợ của phần mềm, qua trình này cần tới 4 phút

Kê toa thuốc: Thời gian bác sỹ hoàn thành kê toa thuốc cho bệnh nhân là 2 phút, với hệ thống tên thuốc, toa thuốc mẫu và bệnh án điện tử của bệnh nhân. Nếu không có sự hỗ trợ của phần mềm, quá trình này cần tới 5 phút.

Làm thủ tục viện phí: Thời gian làm thủ tục viện phí cho bệnh nhân ra viện nhanh hơn 1,5 lần và tính chính xác cao hơn

Thời gian phát thuốc, thu viện phí: giảm từ 5 phút/người còn 2 phút/người.

Tổng hợp báo cáo: giảm từ 1 – 2 ngày với sự khó khăn trong tìm kiếm, liên kết số liệu xuống còn 5 phút với tính liên kết cáo

Hiệu suất sử dụng nguồn lực của bệnh viện: Tăng lên gấp 2-3 lần so với khi chưa ứng dụng phần mềm

Xem kết quả xét nghiệm: Ngay sau khi xét nghiệm, các bác sĩ khoa nội trú hoặc phòng khám có thể xem kết quả trên máy tính. Trước đây, thời gian này lâu hơn vì cần đợi kết quả xét nghiệm được in ra.